Email pass  GO

Vocabulaire anglais - VOC 2

MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > VOC 2

le salaire pour vivre de leefloon
institution de la jeunesse de jeugdinstelling
sans aucune trace spoorloos
l'aide de hulpverlening
soupçonner de verdenken van
le suspect de verdachte
iemand die zich opblaast de zelfmoordenaar
revendiquer opeisen
déjouer verijdelen
foncer sur inrijden op
l'attentat de aanslag
annoncer >< lever afkondigen >< opheffen
annoncer l'état d'urgence de noodtoestand afkondigen
le software falsifié de sjoemelsoftware
être honteux beschaamd zijn
in het zand bijten een nederlaag lijden
om kort te gaan in een notendop
inventer verzinnen
oefening baart kunst al doende leer je
ils sont comme les deux doigts de la main ze zijn twee handen op één buik
s'imaginer zich inbeelden
de afloop het vervolg
échapper au train train quotidien aan de dagelijkse sleur ontsnappen
monstré ses effets néfastes diepe sporen nalaten
fonder une famille een gezin stichten
un bel avenir en vue een mooie toekomst in zicht
In verwachting zijn zwanger zijn
organiser qqch iets op touw zetten
obtenir le bonheur geluk verweren
ça me plais het bevalt me
un mêle tout een pottenkijker
luidruchtig lawaaierig
la dure réalité het is de moeite waard
apporter de l'aide à hulp verlenen aan
prendre une année sabbatique een sabbatjaar nemen
s'intégrer zich inburgeren
avoir des attentes élevées hij heeft hoge verwachtingen
sa vie prend un nouveau tournant zijn leven neemt een nieuwe wending
reprendre les études studies hervatten
Rejeter la faute sur qq De schuld in iemands schoen schuiven
c'est un coup monté het is opgezet spel
bevriend worden met bevriend raken met
qui aime bien, chatie bien meisjes plagen is om liefde vragen
niet veel geld hebben krap bij kas zijn
krap bij kas zijn (expres) de eindjes niet aan elkaar knopen
Het is niet altijd rooskleurig het is niet allemaal rozengeur en maneschijn
Là s'en est trop de maat is vol
chose promise, chose dûe belofte maakt schuld
al doende leer je oefening baart kunst
adembenemende beelden afschuwelijke beelden
se faire entendre (politique) verhoren (het verhoor)
l'heure de pointe het spitsuur
l'enqueteur de speurder
le tournant het keerpunt
l'union fait la force eendracht maakt macht
bombe à clous de spijkerbom
la tension de spanning
le trou de l'horreur het hellegat
découvrir ontdekken
fécondation de bevruchting
le juge de ligne de lijnrechter
l'arbitre de scheidsrechter
en fuite op de vlucht
le noyé de drenkeling
la traversée risquée de risicovolle overtocht
mettre sa vie en danger zijn leven op het spel zetten
se noyer verdrinken
intenable onhoudbaar
la tentative de poging
évacuer ontruimen
mourrir de faim van honger sterven
refuser weigeren
l'enterrement de begrafenis

 

Démarrer un test